Hür Sigorta
 
     
Hür Sigorta Destek Hattı
   
Hasar İhbar
Hasar İçin İstenilen Evraklar
Hür Yardım
Anlaşmalı Oto Cam Servisleri
Anlaşmalı Servisler
Mini Hasar Onarım
Auto King Mini Onarım Servis Merkezleri
Hasar İşlemleri
 

HASAR HALİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

Rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, en geç 5 (beş) iş günü içerisinde,
şahsen ya da  telefon, faks, e-mail ve posta aracılığı ile Genel müdürlük ve/veya Bölge Müdürlüklerine ulaşılarak hasar bildiriminde bulunabilirsiniz.

TELEFON FAKS
GENEL MÜDÜRLÜK 0 212 232 2 232 0 212 230 52 90
   Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde, şirketimiz denetimi
altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.


HASAR HALİNDE İLETİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR:

A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

 • Poliçe
 • Prim ödeme makbuzları
 • Trafik kaza tespit tutanağı veya karakol m üracaat ve görgü tespit tutanağı tasdikli sureti
 • Alkol raporu tasdikli sureti
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Aracın hasarını gösterir fotoğraflar
 • Yük taşınıyor ise, sevk irsaliyesi ve kantar fişi aslı
 • D/M (Dain-i Mürtein) var ise ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Hasarlı araca ait   fotoğraflar

  ÇALINMA HALİNDE

  Aracın çalınması ve çalındığı tarihten itibaren 30 gün içinde bulunmaması durumunda

 • Poliçe prim makbuzları
 • Karakol müracaat tutanağı
 • Mahalli karakoldan bulunamadığına dair yazı
 • Asayiş Şb. Müdürlüğü oto hırsızlık masasından bulunamadığına dair yazı
 • Çalıntı şehri düşülmüş tescil belgesi aslı
 • Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi Araca ait anahtarlar
 • Araca ait teknik dosya
 • Vekâletname (Örneği Şirketimizden alınacaktır)
 • D/M (Dain-i Mürtein) var ise ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

  B-TRAFİK & İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI HASARLARI:

 • Poliçe
 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti
 • Alkol raporu tasdikli sureti
 • Sigortalı araç ruhsat fotokopisi
 • Sigortalı araç ehliyet fotokopisi
 • Mağdur araç ruhsat fotokopisi
 • Mağdur araç ehliyet fotokopisi
 • Hasarlı araç/araçların fotoğrafı

  ÖLÜM HALİNDE

 • Poliçe
 • Trafik kaza tespit tutanağı tasdikli sureti
 • Alkol raporu tasdikli sureti
 • Sigortalı aracın ehliyet ve ruhsat fotokopileri 
 • Veraset ilamı  tasdikli  sureti 
 • Nüfus aile tablosu tasdikli sureti 
 • Ölenin  gelir belgesi  tasdikli sureti 
 • Ölü muayene otopsi tutanağı tasdikli sureti 
 • Defin ruhsatı  tasdikli sureti
 • SGK’ dan tazminat alınıp alınmadığına dair belge aslı                            

  YARALANMA HALİNDE

 • Poliçe
 • Trafik kaza tespit tutanağı tasdikli sureti
 • Alkol raporu tasdikli sureti
 • Sigortalı aracın ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Genel Adli Muayene Raporu
 • Yapılan tedaviye ait ekipriz raporlarının tasdikli sureti
 • Yapılan tedaviye ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteleri olmak kaydıyla ilaç fatura asılları 

  MALULİYET DURUMU HALİNDE

 • Poliçe
 • Trafik kaza tespit tutanağı tasdikli sureti 
 • Alkol raporu tasdikli sureti
 • Sigortalı aracın ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Kaza sonrası yapılan ilk müdahale raporları tasdikli sureti
 • Devlet Hastanesi veya üniversite hastanesinden alınan sakatlık oranını belirten heyet raporu tasdikli sureti
 • Nüfus aile tablosu tasdikli sureti
 • Gelir Belgesi

  C-HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI: 

  Çalınan Emtianın  çalındığı tarihten itibaren 30 gün içinde bulunmaması durumunda

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Mahalli karakol m üracaat ve olay yeri inceleme tutanağı tasdikli sureti
 • Yasal bekleme süresi olan 30 gün sonunda karakoldan bulunamadığına dair yazı
 • Talepname
 • Ticari emtiada fatura ve irsaliyeler ile emtia giriş –çıkış kayıtları
 • Vergi Levhası (işyeri ise)

  D-CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI:

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Fatura
 • Hasar ile ilgili tutanak veya beyan
 • Hasar fotoğrafları

  E-YANGIN SİGORTASI HASARLARI:

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • İtfaiye raporu tasdikli sureti
 • Karakol müracaat ve olay yeri tespit tutanağı
 • Savcılıktan takipsizlik kararı
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopileri
 • Sigortalı kiracı ise kira kontratı
 • Sigortalı beyanı ve talepnamesi
 • Fırtına ve seylap hasarlarında meteoroloji raporu
 • Deprem hasarlarında Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı doğal afet ve kriz masası raporları D/M (dain-i Mürtein) var
  ise ilgili kurumdan alınacak muvafakatname

  NAKLİYAT SİGORTASI HASARLARI: A-TEKNE HASARLARI

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Deniz raporu
 • Hasar fotoğrafları Geminin liman kaydı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Takipsizlik kararı
 • Gemide taşınan yükle ilgili belgeler

  B-EMTEA HASARLARI

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Emtia faturası
 • Konişmanto(taşıma senedi-irsaliye)
 • Ambar rezerve tutanağı
 • Gümrük muayene tutanağı
 • Çeki listesi
 • Hasar trafik kazası sonucu olmuş ise trafik zabtı,ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannamesi
 • Nakliyeciye çekilen protesto yazısı (nakliyeciye rucü yazısı)
 • Yurt dışında meydana gelen hasarlarda en yakın Lloyd’s acentesine müracaat ederek ekspertiz yapılması.
 • Hasar fotoğrafları

  MÜHENDİSLİK SİGORTASI HASARLARI:


  A-İNŞAAT VE MONTAJ HASARLARI

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Tutanaklar
 • Hasar fotoğrafları


  B-MAKİNA KIRILMASI VE ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI:

 • Poliçe
 • Prim makbuzları
 • Tutanaklar
 • Teknik servis raporları
 • Hasar fotoğrafları
 • Talep yazısı
 •  

   

  © 2009 Hür Sigorta.